Breathwork och Meditations Camp

Bli Breathwork och Meditations instruktör – Skandinavien Breathwork och Meditation institut. Ett inre och yttre äventyr som kan förändra ditt liv.

2 årig Nordiska Breathwork och Meditations Camp

Nordisk Breathwork och Meditaion erbjuder en unik camp där vi använder oss av Österns visdomslära i kombination med professionell kunskap från vår tid. Campen kan användas som egenutveckling eller som ny karriärmöjlighet.

Breathwork Campen består av 4 kurstillfällen Tors – Sön. per år.

Du kan välja att gå endast första året. Då blir det egenvård och egenutveckling.

För att gå andra året, fördjupnings camp måste du ha gått alla 4 kurserna på första året

Kurs 1 – Här fokuserar vi på att ge dig en djupgående upplevelse och förståelse för vad Breathwork och Meditation kan göra med ditt fysiska, psykiska och andliga liv.

Metoden är designad och väcker en önskan om att vara frisk, kreativ, glad och meditativ.

Du lär dig att slappna av och vitalisera kroppen, släppa mental oro, balansera känslor och öppna hjärtat för självrespekt och egna livsmål.

Kurs 2 – Andningen har också en stor betydelse för hur du mår och hur du är i relation till andra.Meditation öppnar för självkännedom och reflexion.

Denna kurs ligger fokus på empati, kärlek, emotionell öppenhet. Se, upptäcka och lämna osunda situationer, vanor, relationer.

Vi lägger vikt på kommunikation, hantering av konfrontation och öka medvetandet om egna behov

Kurs 3 – Passion, Balans och Helhet. Utforska inre livsmål.

Balansera känslor och förnuft med intuition. Utforska när och var du har en känsla av passion, motivation och tillhörighet. När och var har du självkänsla och är full av energi.

Kurs 4 – Vi arbetar med Integrering och fördjupning av kunskap och erfarenhet från tidigare kurstillfällen.

Vägen vidare.

Steg 1 Första året handlar om egenutveckling.

Steg 2 Fördjupningsåret. Andra året ligger fokus på att assistera och instruera i Breathwork och Meditation. Tillsammans med oss ledare är du med och assisterar och leder meditationer.

Breathwork och Meditations Camp är för dig som önskar

1. Utforska din inre styrka, din inre gåva. Vara autentisk i ditt möte med andra människor, närvarande i utmaningar.

Utveckla förmågan att släppa taget på oönskade och negativa mönster och tankar.

2. Utveckla självsäkerhet, trygghet och ledarskap i olika grupp-dynamiker.

Öka ditt intuitiva ledarskap på ett tryggt och jordnära sätt.

Just din unika livserfarenhet kan vara till stor hjälp för andra som ett resultat av egen förståelse och utveckling genom Breathwork och Meditation

3. Möjlighet att bli del av Skandinavien Breathwork Nätverk.

Vi möts regelbundet för att upprätthålla kunskap och professionalitet av medlemmar. Samarbetar och planerar gemensamma kurser för framtiden

Kursledare 

Christina Nordstjärna

Spec.sjuksköterska, Akupunktör, Breathworker, Hypnoterapeut, Yoga lärare, Mindfulness-instruktör. Christina har djupdykt i den spirituella världenoch integrerat egna spirituella upplevelser i Indien med Mästare och Visdomslärare ca 10 år.

2010 kom hon tillbaka till västern och har sedan dess både arbetat på sjukhus och varit kursledare på Breathwork retreater och kurser internationellt och nationellt. Dokumenterade resultatet av Breathwork och Meditation under flera år vilket blev uppmärksammat i media pga den goda hälsoeffekt, andning och meditation har på våra liv.

Med ett stark och passionerat intresse för Breathwork önskar hon dela kunskap om metoden som hjälpt så  många människor att leva ett rikare, gladare och spännande liv.

Tobias Nygren

I combine breathing, body movement, meditation, and healing to support you on the way to becoming more aware and in one with your essence.

In order to coach others, I have made my journey in personal development, taking courses and trainings with leading teachers and spiritual masters around the world such as:

 • Certified in Pulsation and Diamond Breath, respiratory and body therapy from Denmark and Italy.
 • For more than ten years I have worked as co-leader of primal therapy in Norway and Sweden
 • Reiki master since 2012 and initiates and activates Sai Maa Diskha
 • Certified Shiviti-Yoga teacher for training in classical meditation and spiritual guidance

In addition, I have experience of working as a researcher and university lecturer for 15 years, leading several hotels and restaurants and many years as a training leader at Friskis &svettis.

Peter Orevi

Peter är en Dj och event-arrangör med stort intresse för personlig utveckling. Detta intresse har lett till många olika kurser och många års erfarenhet inom hypnos, nlp, tantra, non-duality, meditation mm.
Med en djup passion för musiken och ett stort intresse för hur musik påverkar oss som individer, stödjer han närvaro, expansion, meditation och mycket mer. Att gå helt bortom orden och hamna i djup trans är för Peter en del av musikupplevelsen. 

Peter har spelat på flera stora festivaler och events, så som No mind festivalen, Ängsbacka Tantrafestival, Freedom Festival. Han har också arrangerat en hel del stora fester och events under åren, såsom Stockholm Tantrafestival, Club Innocence (Koh Phangan), TantricXplosion och arrangerar regelbundet Ecstatic Dance i Stockholm. 

Hanne

En artikel som blev skriven i ett av Norges största magasin om Christina och hennes yoga och Breathwork grupper i Oslo.

Frigörande andning/breathworking

Har du tänkt på hur essentiell andningen är? Många är inte medvetna om att ytlig andning tröttar ut kroppen både fysiskt och psykiskt. En del andas så ytligt att de nätt och jämt håller sig levande. Det kan ibland verka som om vi är rädda för att leva, rädda för att njuta

Det finns 3 grundläggande rädslor vi människor har, mer eller mindre:

 1. Jag förtjänar inte kärlek
 2. Jag är inte tillräckligt bra
 3. Det finns ingen plats för mig

Alla människor har en plats, vi är alla en perfekt del av en helhet. Alla människor är unika, vi har alla en gåva. Det finns ingen som är över eller för mycket.

Läs mer

Hur finner man då sin specifika plats i detta livspussel? 

Lär du dig att omdirigera dina tankar, håller kroppen i form och tillåter dig själv att slappna av, finna den softa delen i vår kropp och själ – då finns det det stora möjligheter att du kan finna din egen gåva, din livsväg och din unika plats här på jorden.

Din gåva drar dig framåt, din gåva är din inre motor, din livsglädjen. Du skapar din framtid i nuet med dina tankar och din inre attityd. Vi vet när vi är på rätt väg när vi känner lycka och glädje. Världen blir vital och kraftfull – just där vi är.

Stress är den största orsak till att vi känner oss otillräckliga. Fokus ligger då på dåtid med ting som gick fel eller var i obaland eller i framtiden med oro för vad som ska ske.

Med hjälp av andning, hypnos, meditation och fysisk aktivitet kan vi harmonisera kropp och själ. Vår gåva är som en vacker blomma som önskar visa sin skönhet för världen.

Frigörande Andningen fungerar som en bro mellan kropp och själ, en bro mellan det medveta och det omedvetna.

Denna kraftfulla teknik kan användas för att utforska sig själv på ett holistiskt sätt och har hjälp många människor att leva de liv de vill leva samt våga ta utmaningar som tidigare verkat svåra att nå.

Metoden ger en känsla av frihet och mod att ta mer plats i sitt eget liv. Du kan börja lite på egen intuition och ta beslut som i sin tur ger en känsla av att behärska livet.

Frigörande Andning kan man arbeta med hela sitt liv, man stöter alltid på nya och intressanta aspekter i ens personlighet. Kroppen har en unik inneboende intelligens att hela sig själv om man då och då låter kroppen vara avslappnad och tankarna stilla – och bara andas.

De som söker sig till Frigörande Andning är vanligtvis

 • De som vill lära känna sig själv lite bättre och önskar njuta mer av livet
 • De som anser att de är lite för blyga och önskar öka sin självkänsla och sitt självförtroende
 • De som är missförnöjda utan att egentligen behöva vara det
 • Den med relationsproblem eller negativa mönster som upprepas i var relation
 • De med mycket stress i jobb och vardag
 • De med depression och oro och som önskar förändra sin situation

Hypnos

De flesta upplever en känsla av mental och fysisk avslappning efter en hypnos. Sinnena är mer skärpta och det är en direktkontakt till den inre källan som bebor alla minnen, känslor, intuition dvs. det undermedvetna.

Vi har ett medvetet sinne och ett omedvetet sinne. 

 • Det medvetna sinnet är rationell och logiskt. Det har att göra med vår vilja och vårt korttids-minne.
 • Det omedvetna sinnet har med känslor att göra. Där ligger alla våra upplevelser, vanor och ovanor. Här associerar vi händelser och känslor till tidigare erfarenheter – hur ologiskt det än är. I hypnos arbetar man med det omedvetna sinnet – det ser ingen skillnad på verklighet och fantasi. Tar allt bokstavligt. Om vi repeterar en positiv affirmation om oss själva om och om igen blir det till en sanning över tid. Lika så en negativ affirmation.
Läs mer

Säg så här: Jag sover gott. Jag är fin i kroppen. Jag är vacker. Jag drar till mig goda nära relationer. Jag är lugn och trygg

Säg inte så här: Jag kan inte sova. Min kropp är fet. Jag är ful. Jag har ingen kärleksrelation. Jag är osäker och orolig

Det är oerhört viktigt vad vi säger och tänker om oss själva. Grundregel: Det vi har fokus på förstärks i vårt liv. Fokusera på det du önskar uppnå inte på det du inte har.

Hypnos kan vara bra för att

 • Ge en stunds avkoppling
 • Ändra förhållningssätt till obehagliga upplevelser.
 • Förbättra kommunikationsförmågan.
 • Ökad förmåga att hantera stress
 • Öka prestationsförmågan
 • Frigöra inre resurser som stimulerar kreativiteten

 

En hypnos ska alltid vara positiv, personlig, ge en känsla av stöd och kraft i nutid. Hjärnan har förmåga att skapa nya banor och tankar. Beteende kan brytas och ändras till det oändliga.

Ibland kan man t.o.m. ändra tankar om sig själv bara genom att ändra kroppshållning. Prova att sträcka på dig och gå med rak rygg och huvudet högt.

Efter en frigörandeandnings session avslutar vi vanligtvis med en hypnos – då är sinnet öppet, kroppen avslappnad, sinnet mottaglig för positiva suggestioner – det menas att sinnet är mottagligt för nya idéer och nya tankar

Vad är en Affirmation

 vår inre dialog är en ström av affirmationer. Vi bekräftar oss själva omedvetet eller medvetet med våra ord och tankar. Detta flöde av affirmationer är med att skapa vår livserfarenhet i varje ögonblick. Våra föreställningar är vanligtvis ett inlärt tankemönster som vi utvecklat sedan barndomen.

Många fungerar bra andra kan sabotera för oss. Flera kan vara baserade på felaktiga intryck vi konstruerade som barn. Det är viktigt att veta att dessa negativa ”inre sanningar” inte är riktiga eller sanna där vi är idag, här och nu som vuxen. Du kan använda positiva affirmationer till att ändra dessa felaktiga ”sanningar”

Fungerar Affirmationer?

JA! Affirmationer fungerar. Ju bestämdare du är på att göra förändringar i ditt liv i dina tankar och ju mer du accepterar förändringar och släpper taget om det förflutna desto bättre kommer det fungera för dig.

Affirmationer omprogrammerar ditt tankemönster och ersätter negativa föreställningar med egna nya positiva övertygelser. En positiv förändring kan komma ganska enkelt och naturligt.

En affirmation du valt att arbeta med bör användas över tid – ca 3 månader. Affirmationen ska vara

 1. Positiv
 2. Personlig
 3. Exakt
 4. I nutid

Gör så här:

Skriv ner en kort affirmation som speglar ditt mål. Gör det i tre dimensionellt.

 1. Jag (ditt namn) – affirmationen
 2. Du (ditt namn) – affirmationen
 3. (Ditt namn) – affirmationen

Förslag på affirmation när du önskar mer självkänsla

Du kan ta hela affirmationen eller bara den delen som passar dig bäst

 1. Jag Christina är lugn, trygg och säker på mig själv. Jag är värdefull och inser att jag har personlig inre kraft att stå på egna ben. Jag släpper nu alla negativa tankar om mig själv. Jag är unik
 2. Du Christina är lugn, trygg och säker på dig själv. Du är värdefull och inser att du har personlig inre kraft att stå på egna ben. Du släpper nu alla negativa tankar om dig själv. Du är unik.
 3. Christina är lugn, trygg och säker på sig själv. Hon är värdefull och inser att hon har personlig inre kraft att stå på egna ben. Hon släpper nu alla negativa tankar om sig själv. Christina är unik

Du kan göra din egen unika affirmation och använda mönstret ovan

Lycka till

Kontakt

E-post: christina.nordstjarna01@gmail.com

Telefon: +47 944 82 368

Kontakt